Om Systek

Leverandør til markedsledende virksomheter

Systek leverer rådgivende tjenester og konsulentbistand til markedsledende virksomheter innen både offentlig og privat sektor. Siden 1980 har selskapet levert dybdekompetanse med høy kvalitet til verdensledende produktleverandører og markedsledende tjenesteytende selskaper innen en rekke markedssegmenter. Eksempelvis har Systek vært en sentral konsulent-leverandør til NRK Nye Medier hvor Nett-TV har vært den viktigste satsningen i den siste rammeavtaleperioden. Systek er ett av kun to selskaper som har rammeavtale med NRK innen alle forespurte IKT-områder i den rammeavtaleperioden som nylig har startet.

Kvalitet kombinert med ny teknologi og nye brukerflater

Systek leverer tjenester innen systemutvikling, arkitektur, prosjektledelse og test til markedsledende selskaper innen industri/forsvar, bank/finans, media/telekom og offentlig virksomhet. Systek har lang erfaring innen anvendelser og systemer med stor kompleksitet og store transaksjonsvolum. Vi kombinerer kvalitet og grundighet med ny teknologi og nye brukerflater, og denne kombinasjonen reflekteres i konsulentenes erfaring.

Uavhengig og habil

Systek er et uavhengig konsulentselskap og har ingen forretningsmessige bindinger til produktleverandører. Vi tror det er viktig både ved valg av teknologi og ved valg av spesielle produkter knyttet til en viss anvendelse. Systek legger stor vekt på habilitet og yter rådgivende tjenester og tjenester knyttet til kvalitet, revisjon og test med høy integritet. Systek har blant annet fått ansvaret for alle test-tjenester til Agder Energi Netts AMS-program.

For en mobil og sikker hverdag

Systek har spisskompetanse innen mobile og sikre anvendelser som for eksempel mobile banktjenester. Med mobile tjenester mener vi tjenester som er tilgjengelig på alle brukerflater. Systek deltar blant annet i utviklingen av mobilbanken til Eika. Systek har i mange år vært leverandør av konsulent- og rådgivertjenester der sikkerhet og compliance har vært viktig. Ett eksempel er Nets, der vi har levert prosjektledelse og rådgivning inn i prosjektet med å innføre sikkerhetsstandarden ISO 27001 i alle ledd i organisasjonen.

HiQ – Sveriges beste IT-konsulentselskap

HiQ (www.hiq.se) er flere ganger utnevnt til Sveriges beste IT-konsulentselskap av Veckans Affärer. HiQ har mer enn 1300 ansatte som gir oss dybdekompetanse og leveransekapasitet i hele Norden og lokal leveransekapasitet i viktige byer og områder i Norden. Samarbeidet med HiQ ble etablert i 2010 og er en eksklusiv samarbeidsavtale som innebærer at Systek representerer HiQ i det norske markedet.

Auki – sterkt konsulentnettverk

Auki-nettverket (www.auki.no): Auki er et formelt samarbeid mellom konsulentselskaper innen IKT med samlet ca. 200 konsulenter. Nettverket består av selskaper som kompletterer hverandre og som har lang erfaring med å samarbeide.

Høy kvalitet ved bruk av underleverandør

Systek har svært gode prosesser ved bruk av underleverandører. Dette sikrer høy kvalitet i leveransene og i samarbeidet med kunden.